Acupunctuur Stouthart

Praktijk Waardhuizen

Parlevinker 7, 1186 ZA Amstelveen
Tel: 020-6437620, E-mail: infoalbert@praktijkwaardhuizen.nl

Procedure

Directe Toegankelijkheid

U kunt zonder verwijsbrief van een arts direct een afspraak maken met de acupuncturist.

Eerste bezoek

U kunt telefonisch of via een email een afspraak maken, of u kunt zich via deze website inschrijven voor een eerste consult en/of onderzoek. Na de intake en het onderzoek wordt met u besproken of verdere begeleiding al dan niet zinvol is. Zijn er aangrijpingspunten voor een behandeling dan zal met u worden besproken welke behandeling het beste voor u is en wat het behandelplan zal zijn. Vervolgens wordt een afspraak met u gemaakt voor de eerste behandelsessie.

Verdere afspraken

Afspraken voor behandelingen maakt u direct met de behandelend acupuncturist. Indien u een afspraak voor een behandeling niet kunt nakomen dan dient u deze tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in principe bij u in rekening gebracht.

Rekening

Aan het einde van iedere maand worden de kosten voor de zorg in die maand in rekening gebracht. U ontvangt aan het einde van de maand een rekening die u zelf kan in dienen bij uw zorgverzekeraar wanneer de kosten voor acupunctuur worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekeringspolis.
Kijk hier voor de tarieven en de betalingsvoorwaarden.

Uw rechten en plichten

Informatie over uw rechten en plichten bij een (para)medische behandeling vindt u hier op de website van de rijksoverheid.

Privacybescherming

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Uw gegevens worden vastgelegd in het computerprogramma INTRAMED conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.
In onze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Acupunctuur Stouthart neemt deel aan de klachtenregeling van de NVA / KAB.