Acupunctuur Stouthart

Praktijk Waardhuizen

Parlevinker 7, 1186 ZA Amstelveen
Tel: 020-6437620, E-mail: infoalbert@praktijkwaardhuizen.nl

Acupuntuur Stouthart

Acupunctuur

Acupunctuur is een behandelmethode waarbij de behandeling zich niet beperkt tot het bestrijden van uw aandoening en de symptomen. Het uitgangspunt is uw algemeen welbevinden op basis waarvan u de aandoening heeft gekregen of in stand houdt. Verstoringen in uw energiehuishouding worden opgespoord en door het zetten van naalden in energiebanen ten goede gekeerd.

Contact

Fysiotherapie & Acupunctuur Stouthart
tel: 020-6437620
web: acupunctuurstouthart.praktijkwaardhuizen.nl